சாலை விதிகளை மீறினால் என்ன அபராதம்?

Saturday, January 11th, 2014 @ 5:58PM

வாகனம் ஓட்டும் நண்பர்களே சாலை விதிகளை மீறும்போதும், கடைபிடிக்க தவறும்போதும் அதைப் பற்றி பெரிதாக ஒன்றும் கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் காவல்துறையினரிடம் மாட்டும் போது, என்ன தண்டனைக்கு என்ன அபராதம் என்று பொது மக்கள் பெரும்பாலானோருக்குத் தெரிவதில்லை. சட்ட ஒழுங்கைக் காப்பற்ற வேண்டிய காவல்துறையினர் பொது மக்களிடம் ஏமாற்றி அபராதம் வசூல் செய்வதும் புதிதல்ல.

Image courtesy: fakingnews.firstpost.com

சாலை விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு என்ன அபராதம் என்ற அரசாணையின் நகலை தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக 10 மாதங்களாக போராடி பெற்றதை பொது மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். – பழனிகுமார் அரசாணையின் நகல் – GO on fine amounts for violation of traffic rules.pdf

அரசாணையின் விவரங்கள்

Oficers and their jurisdiction

Officers Areas
Police Officers of Traffic wing not below the rank of Sub-inspectors of Police Commissionerate of the State, except the check posts of Transport department
All Police Officers not below the rank of inspectors of Police, including Traffic police Check posts of transport department
Motor vehicle inspectors (Non-Technical) Entire State of Tamilnadu, except the check posts of Transport Department

Fine amounts

Sl No. Nature of offence Section under which offences punishable Amount (Rs)
First offence The second and subsequent offences
1. Whoever contravenes any provision of the Motor Vehicles Act and Rules made thereunder, and if no penalty is provided for the offence, under the Motor Vehicles Act 177 100 300
2. Failure to renew registration 177 100 300
3. Failure to apply for new registration within 12 months on removal of vehicle to another State 177 100 300
4. Failure of the transferor or transferee to report about transfer of ownership within prescribed period 177 100 300
5. Willfully removing, altering, defacing or tampering with traffic signs 177 100 300
6. Violation of mandatory traffic signs 177 100 300
7. Leaving vehicle in dangerous position at public place 177 100 300
8. Carrying person on running board or otherwise than within the body of the vehicle 177 100 300
9. Travelling on the running board or on the top of the bonnet of the vehicle 177 100 300
10 Allowing any person to stand or sit or place anything in a manner as to hamper the control of driver 177 100
11 Allowing the vehicle to remain stationary without a licenced driver on seat or stopping mechanism 177 100 300
12 Triple riding on a two wheeler 177 100 300
13 Driving a motor cycle without protective headgear(helmet) 177 100 300
14. Not producing Driving licence, conductor’s Licence, registration Ceritificate, permit, fitness certificate and insurance certificate on demand 177 100 300
15. Not stopping at unguarded Railway level crossing to ensure that no train or trolley is coming 177 100 300
16 Disobedience of orders of the authority, obstruction of the discharge of duty by the authority and refusal to give information 179 500 500
17. Giving information which the person knows to be false 179 500 500
18. Allowing unauthorized person to drive 180 500 1000
19 Driving vehicles in contravention of sections 3 or 4 181 500 500
20. Offences relating to licences (Driving the vehicle by a person who is disqualified etc.,) 182 500 500
21. Offence relating to licences (Acting as a conductor when disqualified for holding or obtaining conductor’s licence etc.,) 182 100 100
22. Driving at excessive speed 183 400 1000
23. Causing a person to drive at excessive speed etc., 184 1000 2000
24. Driving dangerously (rash and negligent driving) 184 1000 2000
25. Driving when mentally or physically unfit to drive 186 200 500
26. Racing and trials of speed without permission 189 500 500
27. Driving or allowing to drive a vehicle violating air/noise pollution standards 190(2) 1000 2000
28. Alteration of a motor vehicle without permission 191 500 500
29. Using the vehicle without registration 192(1) 2500 5000

Categories: Activities
Tags: , , , , , ,

1 Comment to "சாலை விதிகளை மீறினால் என்ன அபராதம்?" add comment
Manoj.T
January 12, 2014 at 5:12 pm

Useful info…………………

Leave a Reply

%d bloggers like this: