நம் தேவை தரமான இலவசக் கல்வியா, தனியார் பள்ளிகள் எதிர்ப்பா?

Saturday, February 20th, 2016 @ 7:00PM

What is important for us? / நமக்கு எது முக்கியம்?

View Results

Loading ... Loading ...

Debate - free & quality education vs private-school opposition

மேலும் விபரங்களுக்கு: https://www.facebook.com/events/1014942858546845/

Categories: Poll

No comments yet. Be the first!
Leave a Reply

%d bloggers like this: