தேர்தல் செலவுகள்

2014 பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான செலவுகள்

தொகுதி வேட்பாளர் மதிப்பீடு ()
 தென்சென்னை  ஜெய்கணேஷ் 2,55,000 விவரங்கள்
 திருப்பூர்  கோபால்சாமி  2,10,000  விவரங்கள்
 விருதுநகர்  பிரதீப் (எ) பாபு  2,25,500  விவரங்கள்
 திருச்சி  கருணாகரன்  3,72,800  விவரங்கள்

தேர்தலுக்கான கட்சியின் பொதுச் செலவுகள்


இதுவரை மொத்தம் மதிப்பிடப்படுள்ள செலவு – 10,92,800

இதற்கான உங்கள் பங்களிப்பை வழங்கிட – http://tn.loksatta.org/donate/

%d bloggers like this: