நன்கொடைகள் பட்டியல்

இதுவரை வந்துள்ள நன்கொடைகள்

பொதுக் கணக்கு

S. No Date Donor Name Amount Channel
1 Mar-10 Shunmuga Anandam 10,000 PDC
2 Sasikumar Muthusamy 10,000 ccAvenue
3 Prabhu Chinnappan 3,000 ccAvenue
4 Mohan D 5,000 ccAvenue
5 Archana G 5,000
6 Mar-20 N. Subramanian, Volunteer 500 Cash
7 Mar-21 Nataraj Pinakapani 5,000 Online
8 Mar-21 Prasanth 10,000 Cheque
9 Mar-23 Shantha Kumar 5,000 ccAvenue
10 Mar-23 Seshi Reddy Alla 500 ccAvenue
11 Mar-25 R. Boopathiraja 5,000 NEFT
12 Mar-25 Mahesh Kumar 10,000 NEFT
13 Apr-6 Arun S A G 5,000 Online
14 Apr-7 Lingasamy 5,000 Online
15 Apr-7 Vignesh Nandha Kumar 5,000 NEFT
16 Apr-11 Sudharsan 1,000 Online
17 Apr-11 Prince Rajamanickam 2,000 Online
18 Apr-7 Seshi Reddy Alla 5,000 Online
19 Apr-8 Ramgopal 10,000 Online
20 Apr-20 Balakumar 5,000 Online
21 Apr-20 Yuvasri 1,000 Online
22 Apr-17 Salvadesswaran 5,000 Online
23 Apr-17 Jayakumar 1,000 Online
24 Apr-17 LSP Hyderabad 1,00,000 Cheque
25 Apr-22 Johnny Mahesh 10,000 Online
Total 2,24,000

தென்சென்னை தொகுதி

S. No Date Donor Name Amount Channel
1 Dhanalakshmi Arumugam 5,000 PDC
2 Mar-18 P.A. Chitra 10,000 Netbanking
3 Mar-20 N. Babu 5,000 Bank transfer
4 Mar-20 Sudhakar 2,000 Online
5 Apr-5 Subasree 500 Online
6 Apr-7 Rajesh 4,000 Online
7 Apr-7 Arul traders 5,000 Bank transfer
8 Apr-7 A. Murugadass 10,000 Bank transfer
9 Apr-7 Elumalai 20,000 Bank transfer
10 Apr-7 Om Prakash 5,000 Online
11 Apr-10 Akilan 1,250 Online
12 Apr-10 Vijay Jawahar 2,000 Online
13 Apr-17 Babu 2,000 Online
15 Apr-13 Muthurajan 2,000 Cash
16 Apr-13 Siva Elango 1,000 Cash
17 Apr-16 Rajalakshmi Shanmuga 500 Online
18 Apr-18 Vani 1,000 Cash
19 Apr-21 Charles 2,000 Online
20 Apr-11 Pradeep S 1,000 Online
21 Apr-22 Rajamani 1,000 Online
Total 80,250

திருப்பூர் தொகுதி

S. No Date Donor Name Amount Channel
1 Apr-7 Gopalsamy 10,000 Cheque
2 Apr-8 5,000 Online
3 Apr-10 Akilan 1,250 Online
4 Apr-21 Gopalsamy 10,000 Cheque
5 Apr-22 Gopalsamy 10,000 Cheque
Total 36,250

விருதுநகர் தொகுதி

S. No Date Donor Name Amount Channel
1 Mar-27 Christopher 15,000
2 Mar-27 Pradeep 10,000
3 Mar-31 Ganesh Dillirajan 3,000
4 Apr-04 Sundararajan S 5,000
5 April Sarathagangaram 2,500
6 Apr-16 Hemavathi 1,000
7 Sathees 10,000
Total 46,500

திருச்சி தொகுதி

S. No Date Donor Name Amount Channel
1 Apr-4 Praveen Kumar 1,000 Online
2 Apr-8 Muthu Magesh 3,000 Online
3 Apr-17 Athi 1,000 Online
Total 5,000

வடசென்னை தொகுதி

S. No Date Donor Name Amount Channel
1 Apr-4 Srivatsava 1,000 Online
Total 1,000

தேர்தலுக்காக மதிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்றும் இதுவரை செய்யப்பட்டுள்ள செலவுகள்

%d bloggers like this: